godzina:
Supergliss

MOLYKOTE. SUPERGLISS - specjalistyczne Smar przeciwkorozyjny

Olej smarny o silnych własnościach penetracyjnych
ZASTOSOWANIE
* Ułatwia demontaż zardzewiałych elementów * Używany jako zabezpieczenie antykorozyjne (części maszyn, broń, wypiera wilgoć np. z elementów maszyn elektrycznych, nie rozkłada się w agresywnych chemicznie środowiskach
TYPOWE WŁASNOŚCI

Norma
Test
Jednostka
Wartość
Kolor
Bezbarwny
Gęstość, lepkość
ISO 2811
Gęstość przy 20 oC
g / ml
0.83
DIN 51562
Lepkość przy 40 oC
mm2/s
3.6
Zdolność przenoszenia obciążeń, ochrona przed zużyciem
Test 4-kulowy
DIN 51 350T.2
Obc. zespawania
N
1400
DIN 51350 T.3
Wżery zużyciowe pod obc. 400
N mm
0.9
Ochrona przeciw korozyjna
ISO/R 1456
Test solankowy
h
8

• ISO : International Standarisation Organisation
• DIN : Deutsche Industrie Norm
SPOSÓB UŻYCIA
Jak stosować - może być używany przy pomocy pędzla, olejarki, spraju lub ręcznego pistoletu olejowego. Jeśli używa się go do zabezpieczania przed korozją, należy stosować cienko i równomiernie na czyste powierzchnie. Zależnie od środowiska warunków powtórzyć proces od czasu do czasu.
UWAGI O POSŁUGIWANIU SIĘ PRODUKTEM
Pojemnik w spraju – propelant : CO2.
Opakowanie pod ciśnieniem – chronić przed słońcem i nie wystawiać na działanietemperatury przekraczającej 50 °C Nie przekłuwać i nie palić, nawet po zużyciu. Nie pryskać na otwarty ogień lub rozgrzane materiały. Palny.
CECHY
• Penetracja • Własności odrdzewiające • Smarowanie • Ochrona przed korozją
SKŁAD
• Olej mineralny • Środek zwiększający adhezję • Inhibitor korozji • propelant
INFORMACJA o szkodliwości dla zdrowia
Przed użyciem należy przeczytać informacje o produkcie, o szkodliwości dla zdrowia i jegobezpiecznym użyciu na tabliczce pojemnika.
Instrukcje bezpiecznego użytkowania można otrzymać od lokalnego dystrybutora.
TERMIN PRZYDATNOŚCI I MAGAZYNOWANIE
Jeśli produkt przechowywany jest w temp. poniżej 20 oC w oryginalnym zamkniętym pojemniku jego termin przydatności wynosi 60 miesięcy od daty produkcji.
Dow Corning gwarantuje przydatność do użytku do momentu upływu daty wskazanej na tabliczce na opakowaniu. Data ta przedstawiona jest za pomocą liter „EXP” (znaczy Expiry) poprzedzających 4 cyfry, które oznaczają ostatni dzień miesiąca i rok. Np. „EXP 03/99” oznacza używalność do 31 Marca 1999.

PAKOWANIE
Produkt dostępny jest w różnych opakowaniach standardowych.400 ml ; 200 l..
OGRANICZENIA Produkt ten nie został przetestowany ani przedstawiony jako odpowiedni do zastosowań farmaceutycznych.
INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA
Aby wspomóc klienta w jego dążeniach do zapewnienia bezpieczeństwa Dow Corningposiada zorganizowany system zaopatrzenia oraz Dział Bezpieczeństwa dla Zdrowia i Środowiska, którego specjaliści dostępni są na każdym terenie.
Dokładniejsze informacje uzyskasz u Twojego lokalnego dystrybutora.
OGRANICZONA GWARANCJA- PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ
Informacja tu zawarta jest podana w dobrej wierze i oparta na wiarygodnych badaniach. Jakkolwiek z powodu warunków i metod zastosowań naszych produktów będących poza naszą kontrolą informacja ta nie może być użyta jako rękojmia, że produkty Dow Corning są zawsze odpowiednie w waszych szczególnych zastosowaniach. Gwarancja sprzedażna Dow Corning mówi, że produkt spełnia wymagania zawarte w specyfikacji. Twoim nadzwyczajnym prawem w razie niedotrzymania gwarancji jest refundacja kosztów zakupu lub zamiana produktu, który różni się od gwarantowanego.
DOW CORNING ODMAWIA WYRAŹNYCH LUB ZAWIERAJĄCYCH SUGESTIE GWARANCJI NA SPOSÓB UŻYCIA PRODUKTU CHYBA ŻE UDZIELI PISEMNEJ GWARANCJI NA JEGO ZASTOSOWANIE.
DOW CORNING ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA INCYDENTALNE LUB CIĄGŁĘ ZNISZCZENIA. PROPOZYCJE ZASTOSOWAŃ NIE POWINNY BYĆ TRAKTOWANE JAKO ZAMIAR NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK PATENTÓW.
  HOME | O FIRMIE | OFERTA | MAGAZYN | KONTAKT