godzina:
smar silikonowy

SMAR SILIKONOWY - środek smarny i uszczelniający

 Molykote 111 Compound

  • Opis - Środek silikonowy smarny i uszczelniający
  • Zastosowanie - Smarowanie zaworów kontrolnych i ciśnieniowych, zmiękczacze wody; Środek uszczelniający do układów ciśnieniowych i próżniowych; kurki zaworów; Uszczelniacze do sprzętu działającego na zewnątrz (także pokładowego - na statkach), poddanego wypłukiwaniu i ostrym warunkom środowiskowym: zawory i kurki urządzeń ciśnieniowych, zawory zmiękczaczy wody, przemysł spożywczy, o-ringi teleskopów oraz wysięgniki LPG, w optyce, w urządzeniach przeładunkowych; Tworzy barierę dla związków chemicznych; Gumowe i plastikowe o-ringi, uszczelniacze i uszczelki.
  • Cechy - Dobra odporność na większość związków chemicznych; Szeroki zakres temperatury roboczej; Niskie ciśnienie par; Niska lotność; Znakomita odporność na wodę.
  • Skład - Olej silikonowy; Nieorganiczny zagęszczacz; Wypełniacze.
  • Zakres temperatur - Od -40 do +200°C
  • Opakowania -Tubka:100g; Kartridż:400g;Puszka:1kg; Pojemnik:5kg, 25kg;Beczka: 200kg

ZOBACZ OFERTE ON-LINE - SMAR SILIKONOWY

 

SPOSÓB UŻYCIA
Smar silikonowy Molykote 111 może być stosowany ręcznie, poprzez specjalistyczne automaty, pędzlem lub szczotką. Pewne typy urządzeń smarowniczych mogą zostać rozkalibrowane; sprawdzić przed użyciem.
Mniejsza konsystencja może być osiągnięta poprzez rozcieńczenie w rozpuszczalniku, spirytusie, ksylenie, oraz ketonach metylowym i etylowym. DOW CORNING 111 Silcone Compound może być wtedy użyty przez zanurzanie w nim, malowanie lub jako spraj.

Smar silikonowy Molykote 111 nie powinien być stosowany do powierzchni, które będą malowane lub obrabiane. Takie powłoki mogą nie trzymać się powierzchni powleczonej silikonem. Jeśli powierzchnie zostaną zabrudzone silikonem mogą być oczyszczone rozpuszczalnikiem, umyte detergentem lub zanurzone w roztworze alkoholu z wodorotlenkiem potasu a potem opłukane czystą wodą przed pomalowaniem.

INFORMACJE
NIE JEST TU ZAWARTA INFORMACJA O BEZPIECZNYM UŻYTKOWANIU PRODUKTU
PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ INFORMACJE O PRODUKCIE, O SZKODLIWOŚCI DLA ZDROWIA I JEGO BEZPIECZNYM UŻYCIU NA TABLICZCE POJEMNIKA.
INSTRUKCJE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA MOŻNA OTRZYMAĆ OD LOKALNEGO DYSTRYBUTORA.

TERMIN PRZYDATNOŚCI I MAGAZYNOWANIE
Jeśli produkt przechowywany jest w temp. poniżej 20 oC w oryginalnym zamkniętym pojemniku jego termin przydatności wynosi  60 miesięcy od daty produkcji

ROZPUSZCZALNOŚĆ
Smar silikonowy Molykote 111 nie rozpuszcza się w wodzie, mdetanolu,, etanolu lub oleju mineralnym natomiast rozpuszcza się w chloroetenie NU **,( Chloroeten NU jest zarejestrowaną marką Dow Chemical Company )  perchloroetylenie, spirytusie mineralnym i ketonach metylowym i etylowym. Odpowiedni rozpuszczalnik powinien być dobierany na podstawie testów przed końcowym użyciem. Powinny zostać wzięte pod uwagę toksyczność i palność przy wyborze rozpuszczalnika.
ODPORNOŚĆ NA CHEMIKALIA
Smar silikonowy Molykote 111 jest odporny na większość chemikaliów organicznych i nieorganicznych. Ponieważ zastosowanie może być różne w zależności od składu związku, ciśnienia, prędkości przepływu, wymagań przesmarowywania zaleca się przeprowadzenie prób przed akceptacją dla regularnego używania.
DOW CORNING 111 Silicone Compound nie może być używany z ciekłym tlenem oraz w zastosowaniach wymagających zgodności LOX.
UWAGI UŻYTKOWE
Smar silikonowy Molykote 111 może powodować czasowe podrażnienie oczu przy bezpośrednim kontakcie. W przypadku kontaktu z oczami należy obficie płukać wodą

OGRANICZENIA Produkt ten nie został przetestowany ani przedstawiony jako odpowiedni do zastosowań farmaceutycznych.

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA
Aby wspomóc klienta w jego dążeniach do bezpieczeństwa DOW CORNING posiada zorganizowany system zaopatrzenia oraz Jednostkę Bezpieczeństwa dla Zdrowia i Środowiska, której specjaliści dostępni są na każdym terenie.
Dalsze informacje dostępne są u twojego lokalnego dystrybutora.

OGRANICZONA GWARANCJA PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ
Informacja tu zawarta jest podana w dobrej wierze i oparta na wiarygodnych badaniach. Jakkolwiek z powodu warunków i metod zastosowań naszych produktów będących poza naszą kontrolą informacja ta nie może być użyta jako rękojmia, że produkty DOW CORNING są zawsze odpowiednie w waszych szczególnych zastosowaniach. Gwarancja sprzedażna DOW CORNING mówi, że produkt spełnia wymagania zawartew specyfikacji. Twoim nadzwyczajnym środkiem w razie niedotrzymania gwarancji jest refundacja kosztów zakupu lub zamiana produktu, który różni się od gwarantowanego.
DOW CORNING odmawia wyraźnych lub zawierających sugestie gwarancji na sposób użycia produktu chyba że udzieli pisemnej gwarancji na jego zastosowanie.
DOW CORNING zrzeka się odpowiedzialności za incydentalne lub ciągłe zniszczenia. propozycje zastosowań nie powinny być traktowane jako zamiar naruszenia jakichkolwiek patentów.