godzina:
Przykłady zastosowań

 

Element
Problem
Typowe rozwiązanie
Typowe rezultaty

Śruby, sworznie

Korozja cierna i zatarcie śrub wykonanych ze stali austenitycznej.

Korozja cierna i zatarcie śrub z powłoką galwaniczną.

Zerwanie śrub i nitek gwintu wskutek zmiennego współczynnika tarcia.

Zerwanie śrub w wyniku naprężeń na powierzchniach gwintowanych.

MOLYKOTE D pasta montażowa

MOLYKOTE G-Rapid plus pasta montażowa lub MOLYKOTE D 321 R AF Coating

MOLYKOTE 1000 pasta do gwintów lubMOLYKOTE 7405 AF Coating

MOLYKOTE P 37

Inne produkty na żądanie

Brak korozji ciernej i zatarć podczas montażu, nie występuje zniszczenia podczas demontażu.

Nie występuje korozja cierna i zatarcia podczas montażu, nie występują zniszczenia podczas demontażu.

Stałe napięcie wstępne połączenia od określonego momentu dokręcenia nawet po powtórnym ściągnięciu, bez szkodliwego wpływu na powierzchnie metalu.

Łożyska toczne

Krótka żywotność w efekcie obciążenia.

Krótka żywotność w efekcie granicznie wysokich temperatur.

Wadliwe smarowania z powodu wpływu agresywnego środowiska

MOLYKOTE BR2 plus lub
MOLYKOTE Longterm 2 plus smar łożyskowy
MOLYKOTE BG 20
MOLYKOTE BG 87
MOLYKOTE FB 150
MOLYKOTE 7348 smar

MOLYKOTE BG 87
MOLYKOTE FS 1292 lub
MOLYKOTE FS 3451 smar łożyskowy
Inne produkty na żądanie

Możliwość przenoszenia dużych obciążeń zapewnia długą żywotność.

Bezproblemowa praca w podwyższonych temperaturach.

Smary odporne na większość rozpuszczalników i innych chemikaliów.

Łożyska ślizgowe wykonane z metalu

Drgania cierne i zniszczenie podczas montażu i rozruchu.

Wżery, zarysowania, szybkie zniszczenie.
Krótka żywotność pod wysokim obciążeniem.

Krótka żywotność oraz złe smarowanie wynikająca z wilgotności środowiska

MOLYKOTE D 321 R AF -Coating
MOLYKOTE GN plus lub
MOLYKOTE D G-Rapid plus pasta montażowa

MOLYKOTE BR2 plus lub
MOLYKOTE Longterm 2 plus smar łożyskowy
MOLYKOTE Longterm W2 lub

Inne produkty na żądanie

Stały film smarny chroni przed zarysowaniem, zapewnia gładkość i właściwe dotarcie powierzchni.

Wysoka zdolność przenoszenia obciążeń zabezpiecza od kontaktu metal-metal i redukuje zużycie.

Smar wodoodporny nie wypłukuje się.

Łożyska ślizgowe wykonane z Plastiku

Zniszczenie przy dotarciu, drgania cierne, wżery, zatarcie.

Szybkie zużycie, sztywna praca, pęknięcia naprężeniowe, rozdęcie, obkurczanie, efekt hartowania w wyniku nieodpowiedniego smarowania, krótka żywotność w wyniku wysokich temperatur lub dużego obciążenia.

MOLYKOTE PG 30 L lub MOLYKOTE PG 602 smar do smarowania plastiku

MOLYKOTE PG 21
MOLYKOTE PG 54
MOLYKOTE PG 75
MOLYKOTE YM 103 smar do plastiku

Inne produkty na żądanie

Specjalny, zaawansowany skład zapewnia zgodność z materiałami plastikowymi, minimalizuje współczynnik tarcia, podwyższa żywotność elementu oraz redukuje często hałas podczas biegu.

Specjalistyczna literatura na zamówienie

Liniowe prowadnice ślizgowe

Drgania cierne i zniszczenie podczas montażu i docierania.

Bicie, zarysowania, szybkie zniszczenie.

Krótka żywotność pod wysokim obciążeniem.Krótka żywotność oraz niedostateczne smarowanie wynikające z wilgotności środowiska.

Korozja cierna

Zastosować MOLYKOTE G-n plus MOLYKOTE G-Rapid plus pastą montażową
Przesmarować MOLYKOTE BR 2 plus lub
MOLYKOTE Longterm 2 plus smar łożyskowy

MOLKYKOTE DX pasta smarna lub MOLYKOTE Longterm W2 smar łożyskowy

Zabezpiecza przed drganiami ciernymi oraz wżerami, redukuje tarcie i zużycie dostarczając długotrwałego smarowania i czasokresu obsługi.

Ochrona przed korozja i wypłukaniem.

Specjalny skład pasty czy smaru zabezpiecza od korozji ciernej.

Suwnice liniowe

Wysokie zużycie olejowych środków smarnych.

Podwyższone zużywanie się w czasie pracy przerywanej lub przy wolnym posuwie.

Niewystarczająca dokładność jako efekt pofałdowania powierzchni oraz zużycia

Pokrycie prowadnic MOLYKOTE 3402 C AF Coating lub cienkim filmem smarnym z pasty smarnej MOLYKOTE DX.

Jeśli skoki są krótkie przy wielu powtórzeniach, wystarczające jest jednorazowe pokrycie MOLYKOTE 3402 C.Przy zwiększonym obciążeniu lub zwiększonym obciążeniu i jednocześnie dużej prędkości konieczne jest dodatkowe smarowanie smarem łożyskowym LONGTERM 2 plus

Zastąpienie smarowania olejowego smarowaniem suchym lub cienkim filmem smarnym spośród produktów MOLYKOTE eliminuje osady.

Stałe smary zawarte w produktach MOLYKOTE redukują zużycie i pozwalają znacząco wydłużyć przebiegi i okresy między remontowe.

MOLYKOTE DX zapobiega także korozji ciernej .

Uszczelki i pakiety

Wadliwe smarowania z powodu wpływu agresywnego środowiska.

Obkurczanie się, rozdęcie oraz pęknięcia naprężeniowe jako efekt niewłaściwego smarowania.

 

MOLYKOTE PG 30-L,
MOLYKOTE EM -50L
MOLYKOTE EM-60L
MOLYKOTE BG 87 lub
MOLYKOTE 111 smar
Inne produkty na żądanie.

Smary te wytrzymują działanie chemikaliów a więc chronią uszczelnienia przed pracą na sucho z podwyższonym zużyciem.

Zgodne z większością materiałów plastikowych, dlatego nie ma ryzyka korozji ciernej w wyniku pęcznienia, nie ma zmian charakterystyk wytrzymałościowych, niewielkie lub wcale pęknięcia naprężeniowe.
Specjalistyczna literatura na żądanie.

Stalowe koła zębate przekładni zamkniętych

Zniszczenie podczas dotarcia.

Zużywanie się, pitting.

Zagruntowanie pastą montażową MOLYKOTE G-Rapid plus lub
MOLYKOTE D 321 R AF Coating

Dodanie rozcieńczalnika MOLYKOTE M 55 plus do oleju przekładniowego. Do smaru używa się MOLYKOTE Longterm 00 lub 1122.
Inne produkty na żądanie.

Stałe smary pozwalają na dogładzenie nierówności powierzchni bez ryzyka wystąpienia korozji ciernej lub zarysowań, powodują końcowe optymalne dopasowanie powierzchni.
Ochrona lub redukcja korozji wżerowej, ochrona przed wytarciem i korozją cierną.

Plastikowe koła zębate przekładni otwartych

Zniszczenie podczas docierania, drgania cierne, korozja cierna, zatarcie.

Wysokie zużywanie się i krótka żywotność w wyniku podwyższonych temperatur lub dużego obciążenia.
Rozdęcie, obkurczanie się, pęknięcia naprężeniowe, zmiany charakterystyk wytrzymałościowych w wyniku niewłaściwego smarowania.

MOLYKOTE PG-30L lub smar MOLYKOTE PG-602

MOLYKOTE PG-21MOLYKOTE PG-30LMOLYKOTE PG 54MOLYKOTE PG 75MOLYKOTE PG 602 lubMOLYKOTE YM-103 smar

Inne produkty na żądanie.

Specjalnie stworzone receptury zapewniają zgodność z materiałami plastikowymi, minimalizują współczynnik tarcia, podwyższają żywotność elementu oraz redukują często hałas podczas biegu.

Specjalistyczna literatura na żądanie.

Stalowe koła zębate przekładni otwartych

Szybkie zużywanie się, pitting lub korozja na kołach zębatych przy niskich prędkościach (do 2 m/s)

przy wysokich prędkościach(do 6 m/s)

Potraktowanie zębów MOLYKOTE G-n plus lub pastą montażową MOLYKOTE G-Rapid plus,

Ponowne przesmarowanie pastą smarną MOLYKOTE TP 42 MOLYKOTE 165 LT lub
MOLYKOTE 1122 smarem

 

Inne produkty na żądanie.

Stałe smary pozwalają na dogładzenie nierówności powierzchni bez ryzyka wystąpienia korozji ciernej lub zarysowań, powodując końcowe optymalne dopasowanie powierzchni.
Ochrona lub redukcja korozji wżerowej, ochrona przed wytarciem i korozją cierną spowodowanymi wysokimi obciążeniami i trudnymi warunkami pracy.

Łańcuchy

Szybkie zużycie i krótkie okresy między serwisowe spowodowane wysokimi temperaturami lub dużymi obciążeniami.

MOLYKOTE MKL-N

Zastosowanie MOLYKOTE M 30 zawiesina lub

MOLYKOTE CO 220-olej łańcuchowy

W przypadku zasysania oleju MOLYKOTE 1122- smar łańcuchowy

Inne produkty na żądanie

Smarowanie cieczą do 200 C oraz smarowanie suche stałym smarem do 450 C.
Zupełna trwałość temperaturowa do 250 C

Silna przyczepność zabezpiecza smar przed odpadaniem nawet przy dużych prędkościach.

Długotrwałe smarowanie do 160 C z ochroną przed korozją i zużyciem

Połączenia wał / tuleja

Drgania cierne i zniszczenie podczas montażu i docierania.

Szybkie zużycie, sztywna praca, korozja cierna, rozkalibrowanie.

Skrócona żywotność i przerwy w smarowaniu wskutek wilgotnego środowiska.

MOLYKOTE D 321 R AF-coating
MOLYKOTE G-Rapid plus lub
MOLYKOTE G-n plus pasta montażowa
MOLYKOTE BR 2 plus lub MOLYKOTE Longterm 2 plus smar łożyskowy

Zastosowanie AF-Coating lub pasty montażowej zapewnia optymalne dotarcie

Ponowne smarowanie smarem łożyskowym MOLYKOTE chroni przed zużyciem i korozją cierną.

Dobre zabezpieczenie przed i korozją, nie wypłukuje się.

Wrzeciona / ślimacznice

Zanieczyszczenie jako rezultat dużego wydatku oleju podczas smarowania.

Podwyższone zużycie wywołane utlenianiem się smaru lub rozkład w ekstremalnych temperaturach lub w agresywnych obcych warunkach.

Zużycie wywołane dużymi siłami ciężkości w systemie łożyskowania jako rezultat dużych prędkości.

Podczas ograniczonej pracy, wystarczające jest pokrycie AF-Coating MOLYKOTE 7409 poprzedzone wygrzaniem.

Zmiana smarowania na MOLYKOTE 33m.33l lub 44l ,44msmary silikonowe, a w warunkach agresywnych na MOLYKOTE FS 3451 smar fluoro-silikonowy.

MOLYKOTE MULTILUB lub
MOLYKOTE BG 20 smar łożyskowy

Ciągłe suche smarowanie bez zanieczyszczeń powierzchni.

Właściwe smarowanie w ekstremalnych temperaturach i warunkach agresywnych.
Ochrona przed zużyciem i pewność, że ruch wirowy zachodzi poprawnie.

Dobre właściwości nawilżające tego smaru zabezpieczają przed przedwczesnym zużywaniem.

Połączenia przegubowe wciskane

Trudny i czasochłonny montaż z powodu drgań ciernych.
Korozja cierna, zarysowania lub zniszczenie elementu podczas łączenia na wcisk.

Prefabrykować powierzchnie styku
MOLYKOTE D
MOLYKOTE G-n plus lub
MOLYKOTE G-Rapid plus-pasta montażowa

Łatwe łączenie na wcisk i łatwy demontaż po długim okresie między serwisowym. Zabezpieczenie przed korozją cierną.

Konserwacje i naprawy

Utrudniony demontaż z powodu korozji i zanieczyszczeń.

Zabrudzenie elementów.

Drgania cierne i zniszczenie podczas montażu i docierania.

Skorodowanie elementów wywołane korozyjnym środowiskiem.

Zatarcie lub zerwanie połączenia śrubowego.

Pokryć elementy MOLYKOTE Multigliss lub
MOLYKOTE Supergliss .

MOLYKOTE Metal Cleaner/Brake Cleaner.
MOLYKOTE G-n plus lub
MOLYKOTE G-Rapid plus-pasta montażowa.

MOLYKOTE Cu-7439 plus.

MOLYKOTE pasta do gwintów (patrz elementy "Śruby, sworznie")

Penetruje i uwalnia osady pozwalając na nie niszczący demontaż.

Szybkie i łatwe rozłączanie.

Stały film smarny zabezpiecza przed zużywaniem i zapewnia gładkie i odpowiednie dotarcie powierzchni.

Ochrona przed korozją, korozją cierną i zatarciem.

 

Łożyska toczne


Zastosowanie
Podłoża
Zakres
Temperatur [°C]
Inne uwagi
Rozwiązanie Molykote®
Łączenie/ Proces przygotowawczy Metal - metal -25 do +250 Zapobieganie korozji ciernej TP-42
    -30 do +130 Ogólne zastosowanie
Stosowanie przy dużych obciążeniach
Multilub
BR2 Plus
-25 do +140 Wilgotne środowisko/ duże obciążenia G-0102
-45 do +180 Syntetyczne/ kombinacja dużych obciążeń, wysokiej temperatury i prędkości
(do 600.000 DN)
BG-20
-40 do +150 Ekstremalnie wysokie prędkości/
Duża żywotność/ obniżenie hałasu
BG-555
+10 do +160 Wodoodporny /małe prędkości 1122
-30 do +150 "Czysty" biały/ do kontaktu z żywnością
NLGI #0, 1 lub 2
G-0050FG,
G-0051FG,
G-0052FG
-40 do +150
Wielozadaniowy syntetyczny/
Do kontaktu z żywnością
G-4500
-40 do +150 Wielozadaniowy syntetyczny/
Do kontaktu z żywnością
NLGI #1
G-4501
-40 do +170 Wielozadaniowy/ wysokie temperatury/ wysokie prędkości G-0100

-40 do +177 Smar syntetyczny/ obciążenia średnie do wysokich G-4700

-73 do +180 Szeroki zakres temperatur 33 Light, 33 Medium
-20 do +290 Ekstremalnie wysokie temperatury 41
-40 do +200 Wysokie temperatury 44 Light, 44 Medium
-40 do +200 Odporny na rozpuszczalniki/ NLGI #1 1292
-40 do +200 Wysokie temperatury/ duże prędkości G-6000
-40 do +230 Odporny na rozpuszczalniki/ wysokie prędkości/ wysokie temperatury/ NLGI #2 3451

-35 do +250 Wysokie temperatury/ Odporny na chemikalia HP-300, HP 870

Ochrona powierzchni Komponenty metalowe   Ochrona przed korozją/suchy film Metal Protector Plus

 

Połączenia przegubowe wtłaczane

 

Zastosowanie
Podłoża
Zakres
Temperatur [°C]
Inne uwagi
Rozwiązanie Molykote®
Montaż Metal / metal -35 do +450 Bardzo niski współczynnik tarcia G-Rapid Plus
-25 do +450 Średni współczynnik tarcia G-n Plus
-25 do +250 Biały D
-30 do +300 Biały/ do kontaktu z żywnością P-1900

 

Produkty do konserwacji

 

Zastosowanie
Podłoża
Zakres
Temperatur [°C]
Inne uwagi
Rozwiązanie Molykote®
Montaż elementów gwintowanych Metal / metal -30 do +650 Ogólnego zastosowania Ogólnego zastosowania
-25 do +250 Biały D
-30 do +300 Biały/ do kontaktu z żywnością/
Stałe napięcie wstępne połączenia od określonego momentu dokręcenia
P-1900
Aluminium lub stal nierdzewna 40 do +1400 Nie koroduje/ skrajnie wysokie temperatury/ bez dodatku metali i siarki P-37
Elementy wtłaczane Metal / metal -35 do +450 Bardzo niski współczynnik tarcia G-Rapid Plus
-25 do +450 Średni współczynnik tarcia G-n Plus
-25 do +250 Biały D
-30 do +300 Biały/ do kontaktu z żywnością P-1900
Rozłączanie Metal / metal -50 do +50 Poluzowanie zardzewiałych elementów Multigliss, Supergliss
Ochrona przed korozją Metal / metal -30 do +300 Środowisko sprzyjające korozji Cu-7439 Plus
Magazynowanie,
Ochrona przed korozją
Długie okresy między przeglądowe Metal Protector Plus
Wilgotne środowisko Metal / metal -30 do +80 Dobra właściwości adhezyjne Polygliss N
Zanieczyszczenie komponentów Dobre właściwości czyszczące Metal Cleaner
Zanieczyszczenie komponentów elektrycznych Dobre właściwości czyszczące S-1002
Naoliwione części maszyn Metal / metal Zależnie od rodzaju oleju, do jakiego jest dodany Wysokie obciążenia A, M-55 Plus
Spawanie Metal / metal 0 do +100 Przygotowanie powierzchni (narzędzi i metalu) do spawania S-1010
-10 do +250 Bez silikonu S-1011
Przywieranie gumy, metalu i elementów plastikowych Metal/ plastik/ guma -40 do +200 Substancja uwalniająca silikon Separator Spray
Naprawa maszyn Metal/ metal -10 do +120 Środek smarny do wiercenia i cięcia S-1013
Naprawa powierzchni galwanizowanych Metal/ metal -30 do +240 Ochrona przed korozją L-0500

 

Liniowe prowadnice ślizgowe i suwnice

 

Zastosowanie
Podłoża
Zakres
Temperatur [°C]
Inne uwagi
Rozwiązanie Molykote®
Proces Metal/ metal -25 do +120 Środek smarny ogólnego zastosowania Multilub
-25 do +110 Wysokie obciążenia Longterm 2 Plus
-40 do +180 Wysokie temperatury BG-20
Przygotowanie powierzchni -65 do +175 Długi okres użytkowania ze względu na nieciągłe, przerywane procesy 3402C

 

Łańcuchy

 

Zastosowanie
Podłoża
Zakres
Temperatur [°C]
Inne uwagi
Rozwiązanie Molykote®
Łańcuchy smarowane Metal/ metal +10 do +160 Odporny na wypłukiwanie przez wodę/ wysokie prędkości 1122
-25 do +150 Wysokie prędkości/ dobrze wnikający MKL-N
-40 do +230 Pasta o dużej lepkości/ szeroki zakres temperatur/ wodoodporny P-40
-180 do +450 Długie okresy między przeglądami/ D-321 R
Łańcuchy smarowne olejowo Metal/ metal Wysokie temperatury łańcucha/ zawartość siarczanu molibdenu (MoS2), M-30

Ekstremalne obciążenia, wysoka zawartość MoS2 M-55 Plus
-10 do +200 Wysokie temperatury/ mała lotność/ bezzapachowy L-1428
-50 do +120 Szeroki zakres temperatur/ PAO/ do kontaktu z żywnością/ lepki L-1468FG

-40 do +250 Wysokie temperatury olejów łańcuchowych/ S-15xx
Ochrona przed korozją/ suchy film Metal Protector Plus

 

Połączenia gwintowane

 

Zastosowanie
Podłoża
Zakres
Temperatur [°C]
Inne uwagi
Rozwiązanie Molykote®
Przygotowanie Metal/ metal -30 do +650 Wysokie temperatury/ Bez stałego momentu obrotowego 1000
-30 do +1100 Wysokie temperatury/ do ogólnego zastosowania/ nie zawiera niklu ani ołowiu HSC Plus
-25 do +250 Biały D
-30 do +300 Biały/ do kontaktu z żywnością P-1900
-40 do +1500 Bardzo wysokie temperatury/ do zastosowania z wieloma stalami wysoko-cieplnymi P-74

Aluminium lub stal nierdzewna -40 do +1400 Nie koroduje/ ekstremalne temperatury
Bez siarki , niemetaliczny/
P-37
Rozłączanie Metal/ metal   Poluzowanie zardzewiałych elementów Multigliss
Ochrona powierzchni Komponenty metalowe   Ochrona przed korozją/ suchy film Metal Protector Plus

 

Śruby napędowe

 

Zastosowanie
Podłoża
Zakres
Temperatur [°C]
Inne uwagi
Rozwiązanie Molykote®
Proces Metal/ metal -30 do +130 Ogólnego zastosowania Multilub
-30 do +130 Ogólnego zastosowania BR-2 Plus
-25 do +250 Biała pasta D
-40 do +150 Wielozadaniowy syntetyczny/ do kontaktu z żywnością G-4500
-180 do +450 Zakurzone środowisko/ ekstremalne ciśnienie D-321 R
Plastik/ metal
Plastik/ plastik
-73 do +180 Szeroki zakres temperatur/ duża żywotność 33 Light, 33 Medium

-40 do +150 Wielozadaniowy syntetyczny/ do kontaktu z żywnością G-4500
-40 do +230 Odporny na chemikalia/ 3451
  Nie plamiący/ suchy film Metalform
Ochrona powierzchni Komponenty metalowe   Ochrona przed korozją/ suchy film Metal Protector Plus

 

Przewody, okablowanie

 

Zastosowanie
Podłoża
Zakres
Temperatur [°C]
Inne uwagi
Rozwiązanie Molykote®
Proces Przewód metalowy/ Przewód z okładziną metalową -73 do +180 Szeroki zakres temperatur/ niski współczynnik tarcia 33 Light, 33 Medium
-180 do +450 Zakurzone środowisko/ niski współczynnik tarcia D-321 R
Komponenty metalowe -40 do +150 Syntetyczny ogólnego zastosowania/ do kontaktu z żywnością G-4500
Ochrona powierzchni   Ochrona przed korozją/ suchy film Metal Protector Plus

 

Powierzchnie ślizgowe, prowadnice

 

Zastosowanie
Podłoża
Zakres
Temperatur [°C]
Inne uwagi
Rozwiązanie Molykote®
Proces Metal/ metal -30 do +150 "Czysty" biały/ do kontaktu z żywnością G-0052FG
-25 do +250 "Czysta" biała pasta D
-30 do +300 "Czysta" biała pasta do kontaktu z żywnością P-1900
-30 do +650 Wysokie temperatury 1000
-25 do +450 Duże obciążenia G-n Plus
-40 do +150 Wielozadaniowy syntetyczny/ średnie obciążenia/ do kontaktu z żywnością G-4500
-40 do +177 Smar syntetyczny/ duże obciążenia G-4700
-180 do +450 Zakurzone środowisko/ D-321 R
Powierzchnie aluminiowe/ nie-plamiący Metalform
-40 do +150 Wielozadaniowy/ do kontaktu z żywnością G-4500
-73 do +180 Szeroki zakres temperatur/ długa żywotność / NLGI#1 G-4501
Ochrona powierzchni Komponenty metalowe Ochrona przed korozją/ suchy film 33 Light, 33 Medium

 

Przekładnie

 

Zastosowanie
Podłoża
Zakres
Temperatur [°C]
Inne uwagi
Rozwiązanie Molykote®
Przygotowanie Metal/ metal -25 do +450 Środek smarny do rozruchu Środek smarny do rozruchu
-40 do +150 Wielozadaniowy syntetyczny/ do kontaktu z żywnością G-4500
-40 do +177 Syntetyczne smarowanie/ wysokie obciążenia G-4700
+10 do +160 Lepki smar mineralny 1122
-40 do +230 Lepka pasta smarna/ szeroki zakres temperatur/ wodoodporny P-40
-180 do +450 Zakurzone środowisko D-321 R
-70 do +250 Utwardzany cieplne 106
Metal/ plastik
Plastik/ plastik
-40 do +130 Wielozadaniowy pół-syntetyczny

G-68P

G-75

-50 do +140 Wielozadaniowy syntetyczny G-2003
-45 do +130 Wielozadaniowy syntetyczny/ wysokie obciążenia/ wzmocnione włókno EM-30L
-45 do +150 Wielozadaniowy syntetyczny/ wysokie obciążenia/ dobra adhezja YM-103
-73 do +180 Szeroki zakres temperatur/ niski współczynnik tarcia 33 Light, 33 Medium
-35 do +250 Bardzo wysokie temperatury/ znakomita kompatybilność/ odporny na chemikalia HP-870
W skrzyniach biegów Metal/ metal   Ekstremalne obciążenia/ redukuje energię/ M-55 Plus
Duże obciążenie, mała prędkość/ dodatek AW/EP L-21xx
Znakomite właściwości AW/ przyjazny dla brązu L-11xx
Syntetyczny/ do kontaktu z żywnością L-11xxFG
Olej mineralny/ do kontaktu z żywnością L-01xxFG
Ochrona powierzchni Komponenty metalowe   Ochrona przed korozją/ suchy film Metal Protector Plus

 

Inne łożyska, tuleje i okładziny

 

Zastosowanie
Podłoża
Zakres
Temperatur [°C]
Inne uwagi
Rozwiązanie Molykote®
Przygotowanie Metal/ metal -25 do +450 Smar penetrujący G-Rapid Plus
-25 do +250 "czysty" penetrujący środek smarny D-321 R
-70 do +200 Nierozpuszczalna powłoka docierająca 7400
-180 do +450 Zakurzone środowisko D-321 R
-30 do +130 Ogólnego zastosowania BR-2 Plus
-45 do +180 Ogólnego zastosowania syntetyczny BG-20
-30 do +150 "czysty" smar mineralny/ do kontaktu z żywnością G-0052FG
-40 do +230 Lepka pasta/ szeroki zakres temperatur/ wodoodporny P-40
-25 do +250 "czysta" biała pasta/ do kontaktu z żywnością P-1900
-25 do +250 Zapobieganie korozji ciernej TP-42
-40 do +150 Wielozadaniowy/ do kontaktu z żywnością G-4500
-40 do +177 Syntetyczne smarowanie/ wysokie obciążenia G-4700
-40 do +230 Odporny na chemikalia i rozpuszczalniki 3451
-50 do +140 Wielozadaniowy syntetyczny G-2003
-45 do +130 Wielozadaniowy syntetyczny/ wzmocnione włókno EM-30L
-45 do +150 Wielozadaniowy syntetyczny/ duże obciążenia/ dobra adhezja YM-103
-73 do +180 Szeroki zakres temperatur 33 Light, 33 Medium
-40 do +230 Odporny na rozpuszczalniki 3451
-40 do +200 Odporny na wypłukiwanie/ małe prędkości 111 Compound
-35 do +250 Bardzo wysokie temperatury/ bardzo dobra zgodność/ odporny na chemikalia HP-870
Ochrona powierzchni Komponenty metalowe   Ochrona przed korozją/ suchy film Metal Protector Plus

 
  HOME | O FIRMIE | OFERTA | MAGAZYN | KONTAKT