godzina:
Zadania smarowania

Smary eliminują bądz conajmniej zmniejszają zużycie i zmiany na powieszchniach poruszających się względem siebie. Efekt ten uzyskuje się w łożyskach, zarówno ślizgowych , jak i tocznych.

Dodatkowe zadania, które spełnia smar w łozysku, polegają na ochronie przed korozją, na odprowadzaniu ciepła z łozyska wskutek strat (smarowanie olejowe), na odprowadzaniu zużytych cząstek i zanieczyszczeń z łożyska, na wspieraniu uszczelniania.

smary

Wybór sposobu smarowania

Wyboru należy dokonać pomiędzy smarowaniem za pomocą oleju i smaru.

Smarowanie za pomocą smaru plastycznego - stosuje sie w 90 % wszystkich łozysk tocznych. Najważniejsze zalety smarowania za pomocą smaru plastycznego: 1. nieznaczny koszt. 2. dobre wsparcie uszczelnienia (smar uszczelniający) za pomocą smaru. 3. długi okres użytkowania bez potrzeby konserwacji.

Smarowanie za pomocą oleju - stosuje się wówczas, gdy sąsiadujące elementy maszyniowe muszą być zaopatrzone w olej (trudnodostępne miejsca) albo gdy za pomocą oleju powinno być odebrane ciepło. Odprowadzanie ciepła jest konieczne, gdy występują wysokie prędkości obrotowe i/lub wysokie obciążenie lub gdy łożyskowanie poddane jest działniu obcego nagrzewania.

Przy wyborze sposobu smarowania należy wziąć pod uwagę następujące punkty widzenia: 1. warunki eksploatacji łożysk tocznych, 2. wymagania które stawiane są ze względu na zachowanie ruchu, hałasu (redukcja hałasu - Molykote A), tarcia i temperatury łozysk, 3. wymagania ze względu na bezpieczeństwo eksploatacji, również bezpieczeństwo ze względu na przedwczesny ubytek wskutek zużycia, zmęczenia, korozji i uszkodzeń, wskutek wtargnięcia środków z otoczenia (np. wody (smar wodoodporny - molykote BR 2 plus), piasku - smar suchy) 4. koszty, które przypadają na instalacje systemu smarowania i jego utrzymanie podczas eksloatacji.

Ważnym założeniem dla wysokiego bezpieczeństwa eksploatacji - jest niezakłucowane doprowadzenie środka smarnego do łozyska (stała obecność smaru). W przypadku smarowania olejowego bezpieczeństwo zapewnione jest wówczas, gdy olej jest stale dozowany. Stałe doprowadzabnie oleju przedstawia bezpieczne rozwiązanie. W łożyskowaniach ze smarowaniem w kompjeli olejowej stan oleju powienien być regularnie kontrolowany, w przypadku gdy stawiane są wysokie wymagania odnośnie bezpieczeństwa ruchu. Łożyska smarowane smarem plastycznym traktuje się jako wystarczająco bezpieczne w eksploatacji, gdy zachowywane są terminy dosmarowywań lub terminy wymiany smaru w łożyskowaniach smarowanych na przewidywany okres ich trałości

Dobór środka smarnego:

Przy doborze środka smarnego na pierszy plan wysuwają się warunki eksploatacji a mianowicie obciążenie, prędkość obrotowa i temperatura pracy łożyska. Jednak uwzględnienia wymagają również warunki środowiska. Do tego dochodzą czesto jeszcze wymagania , które stawiane są ze względu na własności ruchowe łozysk oraz ze względu na trwałość łożyska i smaru. Oczywiście oddziałują wzajemnie sposób smarowania i dobór smaru.

Dobór odpowiedniego oleju

Do smarowania łozysk tocznych nadają się zasadniczo oleje mineralne i syntetyczne. Minimalne wymagania w odniesieniu do tych olejów są częsciowo zdefiniowane w normach DIN oraz innych narodowych i międzynarodowych normach. W nowoczesnej technice spotyka się najczęsciej oleje smarne na bazie oleju mineralnego. Stosuje się także oleje specjalne, często oleje syntetyczne, gdy wystepują ekstremalne warunki pracylub gdy postawione są specjalne wymagania odnośnie wytrymałości oleju w utrudninych warunkach środowiska (temperatura, promieniowanie itp.)