godzina:
P 37

Ultraczysta pasta wysokotemperaturowa Ultraczyste działanie zapobiegające zatarciom przy pracy w wysokich temperaturach
Ultraczysta wysokotemperaturowa pasta MolykoteŽ P 37 jest mieszaniną odpornych na działanie wysokich temperatur stałych środków poślizgowych (dwutlenku cyrkonu i innych) oraz ultraczystych, pozbawionych siarki olejów.
Ochrona przed zatarciem
Stopy zawierające chrom, nikiel i molibden charakteryzują się stosunkowo cienką powłoką tlenkową, która może łatwo ulegać ścieraniu podczas dokręcania śrub i nakrętek, co z kolei prowadzi do powstawania zgrzein na powierzchniach nośnych gwintu. Ultraczysta wysokotemperaturowa pasta Molykote P 37 została opracowana specjalnie w celu zapewnienia właściwego smarowania i ochrony stopów zawierających takie metale.
Odporność na korozję
Stopy zawierające nikiel i kadm mogą podlegać zjawisku naprężeniowego pękania korozyjnego w przypadku narażenia ich na działanie środków smarnych zawierających siarkę i pierwiastki z grupy chlorowców, takie jak chlor, fluor, brom i jod. Przykładowo siarka może łączyć się z niklem, tworząc kryształy siarczku niklu, co prowadzi do powstawania w materiale pęknięć naprężeniowych.
Właściwości:
o odporne na działanie wysokich temperatur, stałe środki smarne, trwałe do temperatury około1400°C, o doskonała smarowność,
o współczynnik tarcia w zakresie śrub smarowanych olejem, o bardzo wysoka wytrzymałość warstwy środka smarnego, o zawiera poniżej 250 ppm siarki oraz poniżej 200 ppm łącznej zawartości chloru, fluoru, bromu i jodu, o dostępny jest certyfikat czystości, oo nie posiada właściwości rakotwórczych, o pomaga w zapobieganiu zatarciom i uszkodzeniem elementów gwintowanych w trakcie ich montażu i eksploatacji,
o umożliwia i ułatwia demontaż połączeń gwintowanych, które narażone były na pracę w wysokich temperaturach, o nie zawiera związków siarki ani związków pierwiastków z grupy chlorowców, dwusiarczku molibdenu MoS2, metali ciężkich, ani metali powodujących wzrost kruchości stopów.
Zastosowanie
Ultraczysta wysokotemperaturowa pasta Molykote P 37 przeznaczona jest do nakładania na wszelkiego rodzaju połączenia gwintowane, w szczególności gwintowane połączenia elementów wykonanych z ultraczystych stopów o dużej zawartości chromu, niklu lub molibdenu. Ultraczysta wysokotemperaturowa pasta Molykote nadaje się do stosowania w przypadku śrub montażowych i innych elementów złącznych stosowanych w kadłubach turbin i zaworach wlotowych pary.
W przypadku turbin pracujących w elektrowniach poważny problem stanowi korozja powodowana przez związki zawierające pierwiastki z grupy chlorowców. W obecności wody lub pary wodnej pierwiastki z grupy chlorowców, takie jak chlor i fluor, mogą powodować korozję struktur powierzchniowych, prowadzącą do tworzenia się pęknięć.
Ultraczysta wysokotemperaturowa pasta Molykote P 37 zawiera w swoim składzie wyłącznie ultraczyste surowce.
Produkt nie zawiera siarki ani żadnych związków na bazie pierwiastków z grupy chlorowców.
Każda partia produktu poddawana jest analizie pod kątem zgodności z wartościami podanymi w specyfikacji produkcyjnej; na żądanie do produktu może zostać dołączone stosowne świadectwo próby.
Sposób użycia
Powierzchnie gwintów należy odtłuścić i oczyścić za pomocą czystej szczotki drucianej. Na gwinty śrub nałożyć odpowiednią ilość ultraczystej wysokotemperaturowej pasty Molykote P 37.
W celu uzyskania zamierzonego działania ultraczystej wysokotemperaturowej pasty Molykote P 37 należy unikać zanieczyszczania jej innymi smarami.
Ograniczenia
o Nie nadaje się do zastosowań medycznych.
Przechowywanie / przechowalność
Przechowalność ultraczystej wysokotemperaturowej pasty Molykote P 37 wynosi 5 lat od daty produkcji.

Dostępne opakowania
Ultraczysta wysokotemperaturowa pasta Molykote P 37 dostępna jest w otwieranych od góry puszkach o zawartości 0,5 kg. oraz beczkach 25 kg
Typowe właściwości

Norma
Test
Jednostka
Wynik
ASTM D 217
Wygląd
szara pasta
Ciężar właściwy
g/ml
.1,21
Penetracja niewymuszona wg ASTM D
217 280-310
Współczynnik tarcia .
..0,10
Zakres temperatur pracy (ok.) .
oC
-30 do 1400
CTM1 0833
Obciążenie niszczące, .
N
15 000-20 000
Moment uwalniający,śruby M12 x 1,75; 21 Cr Mo Ni V 57,
Nm
1,7709
po pracy w temp 540°C przez 28 dni,
Nm
121
ASTM D 2596
Moment ścierny podczas badania aparatem czterokulowym przy obc. 4 000 N,
Nm
.0,75
Siła zgrzewu podczas badania aparatem czterokulowym,
N
4000
Całkowita zawartość chlorowców (chloru, fluoru, bromu i jodu,
ppm
<200
Zawartość siarki,
ppm
<250


1 Korporacyjne metody badań (CTMs - Corporate Test Methods) odpowiadają w większości przypadków standardowym testom opracowanym przez ASTM.
Kopie korporacyjnych metod badań CTMs dostępne są na życze
  HOME | O FIRMIE | OFERTA | MAGAZYN | KONTAKT