godzina:
Multigliss


MULTIGLISS - Specjalistyczne Dyspersja o silnych własnościach penetrujących

ZASTOSOWANIE
* Odpowiedni do wszelkiego typu łańcuchów, prowadnic, przekładni otwartych, zawiasów sworzniowych itp.; szczególnie zalecany w trudnych warunkach pogodowych i przy występowaniu wilgoci.
TYPOWE WŁASNOŚCI

Norma
Test
Jednostka
Wartość
Kolor
Przeźroczysty
Gęstość, lepkość
ISO 2811
Gęstość przy 20° C
g/ ml
0.85
4 DIN 53 211
Lepkość
s
12.5
Zdolność przenoszenia obciążeń, ochrona przed zużyciem
Test 4-kulowy (VKA)
DIN 51 350 pt.2
Obc. zespawania
N
1200
DIN 51350 pt.3
Wżery zużyciowe pod obc. 400 N
mm
0.72

• *ISO: International Standarisation Organisation
• DIN : Deutsche Industrie Norm
SPOSÓB UŻYCIA
Jak stosować - Wstrząsnąć przed użyciem. Może być nanoszony pędzlem, olejarką, sprajem, ręcznym lub na sprężone powietrze smarownikiem lub przez zanurzenie. Na silnie skorodowanych powierzchniach pozwolić dłużej działać. Powtórzyć jeśli top konieczne.
UWAGI O POSŁUGIWANIU SIĘ PRODUKTEM
Przed użyciem powinno się przeczytać Karty Bezpieczeństwa Produktu, które można otrzymać w najbliższym biurze sprzedaży Dow Corning.
Przed użyciem należy przeczytać informacje o produkcie, o szkodliwości dla zdrowia i jego bezpiecznym użyciu na tabliczce pojemnika.
Instrukcje bezpiecznego użytkowania można otrzymać od lokalnego dystrybutora.
CECHY
* Penetracja * Własności uwalniania rdzy * Smarowanie
SKŁAD
* Olej mineralny * Stałe cząstki smarne * Stabilizatory * Rozpuszczalnik * Inhibitor korozji
TERMIN PRZYDATNOŚCI I MAGAZYNOWANIE
Jeśli produkt przechowywany jest w temp. poniżej 20 oC w oryginalnym zamkniętym pojemniku jego termin przydatności wynosi60 miesięcy od daty produkcji.
Dow Corning gwarantuje przydatność do użytku do momentu upływu daty wskazanej na tabliczce na opakowaniu. Data ta przedstawiona jest za pomocą liter „EXP” (znaczy Expiry) poprzedzających 4 cyfry, które oznaczają ostatni dzień miesiąca i rok. Np. „EXP 03/99” oznacza używalność do 31 Marca 1999.
PAKOWANIE
Produkt dostępny jest w różnych opakowaniach standardowych. 400 mi ; 500 ml 5 l ; 200 l..
OGRANICZENIA Produkt ten nie został przetestowany ani przedstawiony jako odpowiedni do zastosowań farmaceutycznych.
INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA
Aby wspomóc klienta w jego dążeniach do zapewnienia bezpieczeństwa Dow Corningposiada zorganizowany system zaopatrzenia oraz Dział Bezpieczeństwa dla Zdrowia i Środowiska, którego specjaliści dostępni są na każdym terenie.
Dokładniejsze informacje uzyskasz u Twojego lokalnego dystrybutora.
OGRANICZONA GWARANCJA- PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ
Informacja tu zawarta jest podana w dobrej wierze i oparta na wiarygodnych badaniach. Jakkolwiek z powodu warunków i metod zastosowań naszych produktów będących poza naszą kontrolą informacja ta nie może być użyta jako rękojmia, że produkty Dow Corning są zawsze odpowiednie w waszych szczególnych zastosowaniach. Gwarancja sprzedażna Dow Corning mówi, że produkt spełnia wymagania zawarte w specyfikacji. Twoim nadzwyczajnym prawem w razie niedotrzymania gwarancji jest refundacja kosztów zakupu lub zamiana produktu, który różni się od gwarantowanego.
DOW CORNING ODMAWIA WYRAŹNYCH LUB ZAWIERAJĄCYCH SUGESTIE GWARANCJI NA SPOSÓB UŻYCIA PRODUKTU CHYBA ŻE UDZIELI PISEMNEJ GWARANCJI NA JEGO ZASTOSOWANIE.
DOW CORNING ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA INCYDENTALNE LUB CIĄGŁĘ ZNISZCZENIA. PROPOZYCJE ZASTOSOWAŃ NIE POWINNY BYĆ TRAKTOWANE JAKO ZAMIAR NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK PATENTÓW
  HOME | O FIRMIE | OFERTA | MAGAZYN | KONTAKT