godzina:
Longterm W2


MOLYKOTE. Longterm W 2 - High Performance Grease -Biały smar do kombinacji metal / metal przy ruchu wolnym lub szybkim i średnich obciążeniach
ZASTOSOWANIE
* Używany z powodzeniem do łożysk maszyn przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, w maszynach do produkcji papieru i tekstyliów, w zastosowaniach domowych oraz specjalistycznych przyrządach precyzyjnych.
TYPOWE WŁASNOŚCI

Norma
Test
Jednostka
Wartość
Kolor
Biały
Konsystencja, gęstość, lepkość
DIN 51 818
Klasa konsystencji NLGI
2
ISO 2137
Penetracja wymuszona
mm / 10
265-295
ISO 2811
Gęstość przy 20 oC
g/ml
0.9
DIN 51 562
Lepkość oleju podst
mm2/s
125
Temperatury
Zakres temperatur roboczych oC
-30 - + 110 ..+ 130 w krótkim czasie
ISO 2176
Punkt topnienia
oC
=> 180
ASTM- D-1478-80
Test na momenty w niskich temperaturach – 20 oC
Moment inicjujący zerwania
Nm
125 x 10-3
Moment po 20 min przebiegu
Nm
44 x 10-3
Zdolność przenoszenia obciążeń, ochrona przed zużyciem, czas pracy
Tester 4-kulowy
DIN 51 350 pt.4
Obc. do zespawania
N
2400
DIN 51 350 pt.5
Wżery zużyciowe pod obc. 800
N mm
1.4
DIN 51821-02-A
FAG tester elem. toczn. łożysk FE 9 1500 / 6000-110F50
h
155
Prędkość
Wartość DN
mm / min
450 000
Ochrona przeciw korozyjna
DIN 51802
Metoda SKF –Emcor Stopień korozji
0 – 1
Separacja olejowa- parowanie
Wymywanie oleju
%
3.3
Parowanie oleju
%
0.5


_____________________________________________________________________________________
1. Wartość DN są obliczone w przybliżeniu i zmieniają się silnie w zależności od temperatury, obciążenia i typu łożyska
CECHY
* Wysoka zdolność przenoszenia obciążeń *Długoterminowe smarowanie z powodu braku skłonności do utleniania się *Ochrona przed zużyciem przez zaw. st. śr. smarnych * Duża siłą przylegania z powodu zawartości inhibitora adhezji *Dobra ochrona przed korozją ( stopień korozji 0-1 w teście Emcor SKF)
* Zapobiega korozji ciernej
SKŁAD
* Olej mineralny * Zasada litowa * Stały środek smarny *Środek podwyższający adhezję
SPOSÓB UŻYCIA
Oczyścić pow. kontaktu przed pierwszym użyciem. Nanosić pędzlem, szpachlą, pistoletem lub automatycznym dozownikiem. Może być używany w centralnych systemach smarowania.
INFORMACJE
Nie zawiera informacji o bezpiecznym użytkowaniu produktu
Przed użyciem należy przeczytać informacje o produkcie, o szkodliwości dla zdrowia i jego bezpiecznym użyciu na tabliczce pojemnika.
Instrukcje bezpiecznego użytkowania można otrzymać od lokalnego dystrybutora.
TERMIN PRZYDATNOŚCI I MAGAZYNOWANIE
Jeśli produkt przechowywany jest w temp poniżej 20 °C w oryginalnym zamkniętym pojemniku jego termin przydatności wynosi60 miesięcy od daty produkcji
PAKOWANIE
Produkt dostępny jest w różnych opakowaniach. 400 g ;1 kg ; 5 kg ; 25 kg ;50 kg ;180 kg
OGRANICZENIA Produkt ten nie został przetestowany ani przedstawiony jako odpowiedni do zastosowań farmaceutycznych.
INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA
Aby wspomóc klienta w jego dążeniach do bezpieczeństwa Dow Corning posiada zorganizowany system zaopatrzenia oraz Jednostkę Bezpieczeństwa dla Zdrowia i Środowiska, której specjaliści dostępni są na każdym terenie.
Dalsze informacje dostępne są u twojego lokalnego dystrybutora.
OGRANICZONA GWARANCJA PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ
Informacja tu zawarta jest podana w dobrej wierze i oparta na wiarygodnych badaniach. Jakkolwiek z powodu warunków i metod zastosowań naszych produktów będących poza naszą kontrolą informacja ta nie może być użyta jako rękojmia, że produkty Dow Corning są zawsze odpowiednie w waszych szczególnych zastosowaniach. Gwarancja sprzedażna Dow Corning mówi, że produkt spełnia wymagania zawarte w specyfikacji. Twoim nadzwyczajnym środkiem w razie niedotrzymania gwarancji jest refundacja kosztów zakupu lub zamiana produktu, który różni się od gwarantowanego.
DOW CORNING ODMAWIA WYRAŹNYCH LUB ZAWIERAJĄCYCH SUGESTIE GWARANCJI NA SPOSÓB UŻYCIA PRODUKTU CHYBA ŻE UDZIELI PISEMNEJ GWARANCJI NA JEGO ZASTOSOWANIE.
DOW CORNING ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA INCYDENTALNE LUB CIĄGŁĘ ZNISZCZENIA. PROPOZYCJE ZASTOSOWAŃ NIE POWINNY BYĆ TRAKTOWANE JAKO ZAMIAR NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK PATENTÓW.
  HOME | O FIRMIE | OFERTA | MAGAZYN | KONTAKT