godzina:
Longterm 2 plus

. Longterm 2 Plus - Specjalistyczne High Performance Grease
Preparat smarowy do kombinacji metal / metal przy ruchu wolnym lub średnio szybkim i szczególnie wysokich obciążeniach
ZASTOSOWANIE
* Używany z powodzeniem do łożysk, mechanizmów krzywkowych i sprzęgieł w pojazdach ciężkich, traktorach, dźwigach, koparkach, przenośnikach taśmowych i windach towarowych. * Używany także tam gdzie istnieje ryzyko korozji ciernej, powstawania pęknięć (wżerów) (efekt Brinnela) lub wilgoci.
TYPOWE WŁASNOŚCI

Norma
Test
Jednostka
Wartość
Kolor
Czarny
Konsystencja, gęstość, lepkość
DIN 51 818
Klasa konsystencji NLGI
2
ISO 2137
Penetracja pod obciążeniem
mm / 10
265-295
ISO 2811
Gęstość przy 20 oC
g/ml
0.9
DIN 51 562
Lepkość oleju podst. Przy 40 oC
mm2/s
265
Temperatury
Zakres temperatur roboczych
oC
-25 - + 110 .....+ 130 w krótkim czasie
ISO 2176
Punkt kroplenia
oC
=> 175
ASTM-D-1478-80
Test na momenty w niskich temperaturach – 20
oC
Moment inicjujący zerwania
Nm
420 x 10-3
Moment po 20 min przebiegu
Nm
35 x 10-3
Zdolność przenoszenia obciążeń, ochrona przed zużyciem, czas pracy
Tester 4-kulowy
DIN 51 350 pt.4
Obc. do zespawania
N
3800
DIN 51 350 pt.5
Wżery zużyciowe pod obc. 800 N
mm
1.0
Almen Wieland test
Obc. OK.
N
20000
Siła tarcie pod obc. OK
N
3200
DIN 51821-02-A
FAG tester elem. toczn. łożysk FE 9 4500 / 6000-110F50
h
100
Prędkość
Wartość DN
mm / min
250 000
Odporność
DIN 51808
Odporność na utlenianie, spadek ciśnienia100 h. 99oC
bar
0.3
Ochrona przeciw korozyjna
DIN 51802
Metoda SKF –Emcor Stopień korozji
0 – 1
Separacja olejowa- parowanie
Test standardowy
%
1.7


1.Obliczeniowe wartości dla mieszaniny oleju podstawowego
* ASTM American Society for Test and materials
ISO International Standarisation Organisation
DIN Deutsche Industrie Norm
CECHY
* Wysoka zdolność przenoszenia obciążeń * Długoterminowe smarowanie *Przy tarciu mieszanym zapewnia ochronę przed zużywaniem się wobec zawartości stałych środków smarowych oraz dodatków EP * Duża przywieralność * Dobra ochrona przed korozją
SKŁAD
* Olej mineralny * Zasada litowa * Stały środek smarny * Dodatki EP (Extreme Pressure) *Środek antykorozyjny *Środek podwyższający adhezję
SPOSÓB UŻYCIA
Oczyścić pow. kontaktu. Jak zwykle nanosić pędzlem, szpachlą, pistoletem lub automatycznym dozownikiem. Może być używany w centralnych systemach smarowania.
INFORMACJE NIE ZAWIERA INFORMACJI O BEZPIECZNYM UŻYTKOWANIU PRODUKTU PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ INFORMACJE O PRODUKCIE, O SZKODLIWOŚCI DLA ZDROWIA I JEGO BEZPIECZNYM UŻYCIU NA TABLICZCE POJEMNIKA.
INSTRUKCJE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA MOŻNA OTRZYMAĆ w ABS Serwis.
TERMIN PRZYDATNOŚCI I MAGAZYNOWANIE
Jeśli produkt przechowywany jest w temp poniżej 20 °C w oryginalnym zamkniętym pojemniku jego termin przydatności wynosi60 miesięcy od daty produkcji
PAKOWANIE
Produkt dostępny jest w różnych opakowaniach. Szczegółowe dane o rozmiarach opakowań można otrzymać z lokalnego biura lub od dystrybutora Dow Corning.
OGRANICZENIA Produkt ten nie został przetestowany ani przedstawiony jako odpowiedni do zastosowań farmaceutycznych.
INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA
Aby wspomóc klienta w jego dążeniach do bezpieczeństwa Dow Corning posiada zorganizowany system zaopatrzenia oraz Jednostkę Bezpieczeństwa dla Zdrowia i Środowiska, której specjaliści dostępni są na każdym terenie.
Dalsze informacje dostępne są u twojego lokalnego dystrybutora.
OGRANICZONA GWARANCJA PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ
Informacja tu zawarta jest podana w dobrej wierze i oparta na wiarygodnych badaniach. Jakkolwiek z powodu warunków i metod zastosowań naszych produktów będących poza naszą kontrolą informacja ta nie może być użyta jako rękojmia, że produkty Dow Corning są zawsze odpowiednie w waszych szczególnych zastosowaniach. Gwarancja sprzedażna Dow Corning mówi, że produkt spełnia wymagania zawarte w specyfikacji. Twoim nadzwyczajnym środkiem w razie niedotrzymania gwarancji jest refundacja kosztów zakupu lub zamiana produktu, który różni się od gwarantowanego.
  HOME | O FIRMIE | OFERTA | MAGAZYN | KONTAKT