godzina:
G - n plus
MOLYKOTE. G-N PLUS Specjalistyczne Solid Lubricant Paste
Pasta smarna służąca łatwemu montażowi oraz dotarciu metalowych części maszyn
ZASTOSOWANIE
* Uzyskanie napięcia wstępnego we wszystkich typach połączeń części maszyn w maszynach nowych i przekładniach. * Ciągłe smarowanie części maszyn, które pracują niezbyt często lub niewiele a także przy wierceniu, przecinaniu, nacinaniu gwintów. * Używana z powodzeniem do smarowania wrzecion, zaworów, pomp, wałów gwintowanych, przekładni zębatych, przekładni transmisyjnych, śrub, prowadnic narzędzi obrabiarek oraz do napinania wstępnego i montażu łożysk kulkowych, kół, podkładek dystansowych, kołnierzy i sworzni.
TYPOWE WŁASNOŚCI

Kolor .....................................................Czarny Zdolność przenoszenia obciążeń, ochrona przed zużyciem, czas pracy
Konsystencja, gęstość, lepkość Tester 4-kulowy
ISO 2137 Penetracja bez obciążenia mm/10........................... 280-310 DIN 51 350 pt.4 Obc. do zespawania N.......................................... 2800
ISO 2811 Gęstość przy 20 oC g/ml .............................................1.35 DIN 51 350 pt.5 Wżery zużyciowe pod obc. 800 N mm .....................0.75
Temperatury Almen Wieland test Obc. OK. N ...................................................>20000
Zakres temperatur roboczych1 oC ................................-25 do + 450 Siła tarcia N ......................................................................................2600
przy ogr. dostępie powietrza do............................................. +630 Odporność
Współczynnik tarcia DIN 51807 pkt.1 Odporność na wodę, test statyczny, szacunkowo ....2-90
Test Press-Fit ľ = .....................................................0.08 bez drgań  
Test śrubowy:Erichsen2  
Test śrubowy -ľ gwint ............................................................0.12  
Test śrubowy -ľ łeb ..................................................................0.06  


CECHY
*Zdolność akumulacji wysokiego ciśnienia * Niski współczynnik tarcia (ľ=0.09, nie ma drgań ciern.) *Zapobiega korozji ciernej i złuszczaniu
* Ochrona przed drganiami ciernymi *Redukuje korozję cierną *Ułatwia demontaż *Duża wydajność powierzchniowa (40m2/kg)
SKŁAD
* Olej mineralny *Stałe cząstki smarne *Wypełniacz
1. Limit temperatury dla stałego środka smarnego
2. Współczynnik tarcia w połączeniu sworzniowym, M12, 8.8, powierzchnia czerniona
SPOSÓB UŻYCIA
Oczyścić pow. Kontaktu a potem nanosić pastęszczotką, szmatką, tamponem syntetycznym lub skórzaną szmatką do okien. Nie używać z naddatkiem jako smaru. Energiczne wcieranie w powierzchnię metalu zwiększa przyczepność. Unikać mieszania z innymi olejami czy smarami.
INFORMACJE O POSŁUGIWANIU SIĘ
Przed użyciem powinno się otrzymać Karty Bezpieczeństwa Produktu od lokalnego dystrybutora Dow Corning.
UWAGA : Przed użyciem, przeczytaj Kartę Informacyjną, Kartę Bezpieczeństwa i tabliczki na opakowaniach po to by zachować bezpieczeństwo, a także inne informacje o własnościach fizycznych i konsekwencjach dla zdrowia
TERMIN PRZYDATNOŚCI I MAGAZYNOWANIE
Jeśli produkt przechowywany jest w temp poniżej 20 °C w oryginalnym zamkniętym pojemniku jego termin przydatności wynosi60 miesięcy od daty produkcji
Dow Corning gwarantuje przydatność do użytku do momentu upływu daty wskazanej na tabliczce na opakowaniu. Data ta przedstawiona jest za pomocą liter „EXP” (znaczy Expiry) poprzedzających 4 cyfry, które oznaczają ostatni dzień miesiąca i rok. Np. „EXP 03/99” oznacza używalność do 31 Marca 1999.
PAKOWANIE
Produkt dostępny jest w różnych standardowych opakowaniach. 250 g ;500 g ;1 kg ;5 kg ;25 kg..
OGRANICZENIA Produkt ten nie został przetestowany ani przedstawiony jako odpowiedni do zastosowań farmaceutycznych.
INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA
Aby wspomóc klienta w jego dążeniach do bezpieczeństwa Dow Corning posiada zorganizowany system zaopatrzenia oraz Jednostkę Bezpieczeństwa dla Zdrowia i Środowiska, której specjaliści dostępni są na każdym terenie. Dalsze informacje dostępne w ABS Serwis.
OGRANICZONA GWARANCJA PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ
Informacja tu zawarta jest podana w dobrej wierze i oparta na wiarygodnych badaniach. Jakkolwiek z powodu warunków i metod zastosowań naszych produktów będących poza naszą kontrolą informacja ta nie może być użyta jako rękojmia, że produkty Dow Corning są zawsze odpowiednie w waszych szczególnych zastosowaniach. Gwarancja sprzedażna Dow Corning mówi, że produkt spełnia wymagania zawarte w specyfikacji. Twoim nadzwyczajnym środkiem w razie niedotrzymania gwarancji jest refundacja kosztów zakupu lub zamiana produktu, który różni się od gwarantowanego.
Dow Corning odmawia wyraźnych lubzawierających sugestie gwarancji na sposób użycia produktu chyba, że udzieli pisemnej gwarancji na jego zastosowanie.
Dow Corning zrzeka się odpowiedzialności za incydentalne lub ciągłę zniszczenia. Propozycje zastosowań nie powinny być traktowane jako zamiar naruszenia jakichkolwiek patentów.
  HOME | O FIRMIE | OFERTA | MAGAZYN | KONTAKT