godzina:
DX

MOLYKOTE. DX
Lekko zabarwiona pasta smarna ze stałymi składnikami smarnymi używana do montażu i długoterminowego smarowania metalowych części maszyn
ZASTOSOWANIE
* Powierzchnie ślizgowe i punkty cierne narażone na wysokie obciążenia, wymagające czystego smarowania szczególnie przy niskich i średnich prędkościach
* Używana z powodzeniem np. w wielu punktach ciernych sprzętu elektrycznego i gospodarstwa domowego, maszyn pakujących i biurowych, instrumentów precyzyjnych, maszyn przemysłu spożywczego jak również w maszynach włókienniczych i przetwórstwa plastików.
TYPOWE WŁASNOŚCI

Kolor....................................................................................Czarny Temperatury
Konsystencja, gęstość, lepkość Zakres temperatur roboczych oC ....................................................-25 do + 125
ISO 2137 Penetracja bez obciążenia mm/10 ..........................285-315 ASTM D-14-78-80 Test na moment w niskich temp.–20 oC
ISO 2811 Gęstość przy 20 oC g/ml .............................................1.1 Moment inicjujący zerwanie Nm ...........................................................124x10-3
DIN 51562 Lepkość oleju podstawowego przy 40oC mm2/s ......110
Moment po 20 min. biegu Nm ................................................................63x10-3
Zdolność przenoszenia obciążeń, ochrona przed zużyciem, czas pracy DIN 51805 Metoda Kesternicha spadek ciśnienia mbar -20oC .....................200
Tester 4-kulowy (VKA) Współczynnik tarcia
DIN 51 350 pt.4 Obc. do zespawania N .............................4800 Test Press-Fit ľ = 0.10 bez drgań
DIN 51 350 pt.5 Wżery zużyciowe pod obc. 800 N mm .......0.75 Odporność
Almen Wieland test DIN 51807 pt.1 Odporność na wodę, przybliżenie statystyczne ...................2-90
Obc. OK. N .........................................................................20000 DIN 51808 Odporność na utlenianie,spadek ciśnienia 100 h, 99oC bar ...........0.8
Siła tarcia N ........................................................................1560 Separacja olejowa
Ochrona antykorozyjna DIN 51817 Separacja olejowa test standardowy % ........................................3.8
DIN 51802 Metroda SKF-Emcor Stopień korozji ..................2-3  
Korozja frettingowa- test Deyber’a ..................................>36x106  

1. szacunkowa wartość lepkości oleju podstawowego
CECHY
* Szczególnie wysoka zdolność przenoszenia obciążeń * Dobra odporność na wodę i na wymycie wodą * Zapobiega drganiom ciernym i zatarciom
* Dobra ochrona antykorozyjna * Doskonała ochrona przed wytarciem * Czystość
SKŁAD
*Olej mineralny * Mydło litowe *Wypełniacz * Stałe cząstki smarne *• Inhibitory korozji
SPOSÓB UŻYCIA
Jeśli to możliwe pow. kontaktu powinny zostać oczyszczone. Potem nanosić pastę odpowiednią szczotką. Pasta może być rozprowadzana pistoletem lub z centralnego systemu smarowniczego. Naddatek nie jest szkodliwy.
INFORMACJE O POSŁUGIWANIU SIĘ
Przed użyciem powinno się otrzymać Karty Bezpieczeństwa Produktu od lokalnego dystrybutora Dow Corning.
UWAGA : Przed użyciem, przeczytaj Kartę Informacyjną, Kartę Bezpieczeństwa i tabliczki na opakowaniach po to by zachować bezpieczeństwo, a także inne informacje o własnościach fizycznych i konsekwencjach dla zdrowia
TERMIN PRZYDATNOŚCI I MAGAZYNOWANIE
Jeśli produkt przechowywany jest w temp poniżej 20 °C w oryginalnym zamkniętym pojemniku jego termin przydatności wynosi60 miesięcy od daty produkcji
Dow Corning gwarantuje przydatność do użytku do momentu upływu daty wskazanej na tabliczce na opakowaniu. Data ta przedstawiona jest za pomocą liter „EXP” (znaczy Expiry) poprzedzających 4 cyfry, które oznaczają ostatni dzień miesiąca i rok. Np. „EXP 03/99” oznacza używalność do 31 Marca 1999.
PAKOWANIE
Produkt dostępny jest w różnych standardowych opakowaniach. ; 50g ;250 g ; 1 kg ; 5 kg.
OGRANICZENIA Produkt ten nie został przetestowany ani przedstawiony jako odpowiedni do zastosowań farmaceutycznych.
INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA
Aby wspomóc klienta w jego dążeniach do bezpieczeństwa Dow Corning posiada zorganizowany system zaopatrzenia oraz Jednostkę Bezpieczeństwa dla Zdrowia i Środowiska, której specjaliści dostępni są na każdym terenie.Dalsze informacje dostępne są w ABS Serwis.
OGRANICZONA GWARANCJA PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ
Informacja tu zawarta jest podana w dobrej wierze i oparta na wiarygodnych badaniach. Jakkolwiek z powodu warunków i metod zastosowań naszych produktów będących poza naszą kontrolą informacja ta nie może być użyta jako rękojmia, że produkty Dow Corning są zawsze odpowiednie w waszych szczególnych zastosowaniach. Gwarancja sprzedażna Dow Corning mówi, że produkt spełnia wymagania zawarte w specyfikacji. Twoim nadzwyczajnym środkiem w razie niedotrzymania gwarancji jest refundacja kosztów zakupu lub zamiana produktu, który różni się od gwarantowanego.
Dow Corning odmawia wyraźnych lubzawierających sugestie gwarancji na sposób użycia produktu chyba, że udzieli pisemnej gwarancji na jego zastosowanie.
Dow Corning zrzeka się odpowiedzialności za incydentalne lub ciągłę zniszczenia. Propozycje zastosowań nie powinny być traktowane jako zamiar naruszenia jakichkolwiek patentów.

 

 

  HOME | O FIRMIE | OFERTA | MAGAZYN | KONTAKT