godzina:
BG 87


MOLYKOTE. BG 87 - High Performance Grease

Smar do kombinacji metal / metal oraz metal / plastik przy ruchu wolnym lub szybkim i ekstremalnie wysokich obciążeniach

ZASTOSOWANIE
o Używany z powodzeniem do łożysk ślizgowych i kulkowych w zakładach chłodniczych, w łożyskach pomp i wentylatorów a także w urządzeniach załadowczych przemysłu chemicznego i petrochemicznego.
TYPOWE WŁASNOŚCI

Kolor Biały Konsystencja, gęstość, lepkość
Temperatury.Zakres temperatur roboczych oC -35 - + 250 DIN 51 818 Klasa konsystencji NLGI 2
ISO 2176 Punkt topnienia oC nie posiada ISO 2137 Penetracja wymuszona mm / 10 265-295
STM- Test na momenty w niskich temperaturach - 20 oC ISO 2811 Gęstość przy 20 oC g/ml 1.96
D-1478-80 DIN 51 562 Lepkość oleju podst. mm2/s 1500
Moment inicjujący zerwania Nm 195 x 10-3 Zdolność przenoszenia obciążeń, ochrona przed zużyciem, czas pracy
Moment po 20 min przebiegu Nm 71 x 10-3 Tester 4-kulowy
ASTM- Test na momenty w niskich temperaturach - 30 oC DIN 51 350 pt.4 Obc. do zespawania N 4800
Moment inicjujący zerwania Nm 1360 x 10-3 DIN 51 350 pt.5 Wżery zużyciowe pod obc. 400 N mm 1.7
Moment po 20 min przebiegu Nm 500 x 10-3 DIN 51 350 pt.5 Wżery zużyciowe pod obc.1200 N mm 2.0
Maszyna Almen-Wieland Odporność DIN 51 807 pt.1 Wodoodporność,metoda stałego przybliżenia 0-90
Obc. OK. N 13000 DIN 51 808 Odporność przed utlenianiem
Siła tarcia opd obc. OK. N 3500 Spadek ciśnienia 100h, 99oC bar 0.02
Ochrona przeciw korozyjna  
DIN 51802 Metoda SKF -Emcor  
Separacja olejowa- parowanie  
DIN 51 817 Metoda standardowa % 1.7 _______  
Stopień korozji 0  

______________________________________________________________________________
* ASTM: amerykańskie Stowarzyszenie Testów Materiałowych
ISO: International Standardisation Organisation
DIN : Deutsche Industrie Norm

CECHYo Odpowiedni dla długoterminowego smarowania o Wysoka zdolność przenoszenia obciążeń
o Nie posiada punktu topnienia o Może być używany w szerokim zakresie temperatur (-35 oC do 250oC oraz do 280oC w krótkich chwilach) o Wysoko odporny na wodę o Dobra ochrona przed korozją ( wskaźnik korozji 0-1 przy teście z użyciem metody SKF-Emcor o Kompatybilny z wieloma plastikami i elastomerami

SKŁAD
o Polieter perffluorowany
o Wypełniacz PTFE
o Środek zapobiegający korozji


SPOSÓB UŻYCIA
Oczyścić pow. kontaktu przed pierwszym użyciem. Nanosić pędzlem, szpachlą, pistoletem lub automatycznym dozownikiem. Może być używany w centralnych systemach smarowania.

INFORMACJE
Nie zawiera informacji o bezpiecznym użytkowaniu produktu
Przed użyciem należy przeczytać informacje o produkcie, o szkodliwości dla zdrowia i jego bezpiecznym użyciu na tabliczce pojemnika.
Instrukcje bezpiecznego użytkowania można otrzymać od lokalnego dystrybutora.

TERMIN PRZYDATNOŚCI I MAGAZYNOWANIE
Jeśli produkt przechowywany jest w temp poniżej 20 °C w oryginalnym zamkniętym pojemniku jego termin przydatności wynosi60 miesięcy od daty produkcji

PAKOWANIE
Produkt dostępny jest w różnych opakowaniach.100 g ,1kg ,10kg ,25kg .

OGRANICZENIA Produkt ten nie został przetestowany ani przedstawiony jako odpowiedni do zastosowań farmaceutycznych.

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA
Aby wspomóc klienta w jego dążeniach do bezpieczeństwa Dow Corning posiada zorganizowany system zaopatrzenia oraz Jednostkę Bezpieczeństwa dla Zdrowia i Środowiska, której specjaliści dostępni są na każdym terenie.
Dalsze informacje dostępne są u twojego lokalnego dystrybutora.

OGRANICZONA GWARANCJA PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ
Informacja tu zawarta jest podana w dobrej wierze i oparta na wiarygodnych badaniach. Jakkolwiek z powodu warunków i metod zastosowań naszych produktów będących poza naszą kontrolą informacja ta nie może być użyta jako rękojmia, że produkty Dow Corning są zawsze odpowiednie w waszych szczególnych zastosowaniach. Gwarancja sprzedażna Dow Corning mówi, że produkt spełnia wymagania zawarte w specyfikacji. Twoim nadzwyczajnym środkiem w razie niedotrzymania gwarancji jest refundacja kosztów zakupu lub zamiana produktu, który różni się od gwarantowanego.
DOW CORNING ODMAWIA WYRAŹNYCH LUB ZAWIERAJĄCYCH SUGESTIE GWARANCJI NA SPOSÓB UŻYCIA PRODUKTU CHYBA ŻE UDZIELI PISEMNEJ GWARANCJI NA JEGO ZASTOSOWANIE.
DOW CORNING ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA INCYDENTALNE LUB CIĄGŁĘ ZNISZCZENIA. PROPOZYCJE ZASTOSOWAŃ NIE POWINNY BYĆ TRAKTOWANE JAKO ZAMIAR NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK PATENTÓW.

 

 

 

 

  HOME | O FIRMIE | OFERTA | MAGAZYN | KONTAKT