godzina:
Acetoksy (tzw. octowe)*
* wydzielają podczas aplikacji charakterystyczny zapach octu

Klej/szczeliwo silikonowe Dow Corning AP
Podstawowe przeznaczenie ogólne klejenie
i uszczelnianie. Dobra przyczepność do wielu podłoży.
Zastosowania uszczelnianie i łączenie części urządzeń,
tworzenie formowanych w miejscu uszczelek do sprężarek,
skrzyń biegów, pomp.

 

Klej/szczeliwo odporne na działanie chemikaliów
i rozpuszczalników Dow Corning 730
Podstawowe przeznaczenie uszczelnianie i klejenie, gdy
wymagana jest odporność na paliwa, oleje i rozpuszczalniki.
Zastosowania montaż i naprawa przewodów i zbiorników
paliwa; spajanie elementów narażonych na działanie paliw,
olejów i rozpuszczalników; sporządzanie formowanych
w miejscu uszczelek do sprężarek substancji chemicznych,
wypełnionych płynem dystrybutorów i transformatorów;
naprawy okładzin gumowych narażonych na warunki
wywołujące korozję; uszczelnianie złączy rurowych na liniach
przesyłowych żrących chemikaliów.

 

Szczeliwo uniwersalne Dow Corning 732
Podstawowe przeznaczenie ogólne klejenie i uszczelnianie;
wykonywanie uszczelek formowanych w miejscu. Zgodność
ze specyfikacjami FDA, NSF i MIL.
Zastosowania uszczelnianie obróbek blacharskich, otworów
wentylacyjnych, kanałów kominowych, rynien, kabin i okien
na statkach, skrzynek elektrycznych; doszczelnianie połączeń
kanałów wykonanych z blachy; łączenie części urządzeń,
znaków i liter; mocowanie wykończeń samochodowych,
tablic rejestracyjnych; wykonywanie formowanych w miejscu
uszczelek sprężarek, skrzyń biegów, pomp.1

 

Klej/szczeliwo płynące Dow Corning 734
Podstawowe przeznaczenie wypełnianie ubytków, pęknięć,
szczelin, powłoki zabezpieczające do połączeń i zacisków
akumulatorów..
Zastosowania powlekanie urządzeń mechanicznych; uszczelki
formowane w miejscu uszczelki do sprężarek, skrzyń biegów,
pomp; uszczelnianie zacisków elektrycznych; uszczelnianie
zapalników, przyczep, kabin samochodów ciężarowych.

 

Szczeliwo wytrzymałe na wysokie temperatury
Dow Corning 736
Podstawowe przeznaczenie uszczelnianie i klejenie
w zastosowaniach narażonych na temperatury dochodzące
nawet do 315°C.
Zastosowania uszczelnianie pieców przemysłowych i kotłów,
grzejników opalanych, drzwi dostępowych, przenośników
paleniskowych, pieców suszarniczych, łączenie części urządzeń,
sprzęt elektryczny i elektroniczny.

 

Klej/szczeliwo odporne na działanie temperatury
Dow Corning Q3-1566
Podstawowe przeznaczenie uszczelnianie i klejenie
w zastosowaniach narażonych na temperatury dochodzące
do +275°C (krótkotrwale nawet do +350°C).
Zastosowania uszczelnianie pieców przemysłowych i kotłów,
opalanych pieców grzewczych, drzwi dostępowych, stempli
ceramicznych do wgłębiania matryc, podgrzewaczy,
mis olejowych, połączeń kołnierzowych urządzeń używanych
w instalacjach chemicznych.1

 

Klej/szczeliwo płynące Dow Corning Q3-3379
Podstawowe przeznaczenie uszczelnianie i klejenie
w zastosowaniach narażonych na temperatury dochodzące
do +250°C (krótkotrwale nawet do +275°C), w których
wymagany jest produkt płynny (rozlewający się).
Zastosowania uszczelnianie żelazek parowych, palenisk
domowych i przemysłowych, spajanie części urządzeń.

Dodatkowe informacje o produktach na www.silikony.net

 

 

 

 

 

 

 

   HOME | O FIRMIE | OFERTA | MAGAZYN | KONTAKT