godzina:
44 med

MOLYKOTE 44 Średni smar silikonowy

CECHY
• Niskie odparowanie • Wysoka odporność na utlenianie • Dobra odporność na wymywanie wodą • Szeroki zakres temperatur pracy.
• Możliwość stosowania z wieloma tworzywami sztucznymi
SKŁAD
• Olej silikonowy • Mydło litowe Smar do łożysk odporny na wysokie temperatury
ZASTOSOWANIE
• Odpowiedni do łożysk z elementem tocznym stosowanych w wentylatorach paleniskowych, suszarniach, przenośnikach, łożyskach w wyprzęgnikach sprzęgła, elementach plastikowych.
TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI

Kolor ....................brązowy Temperatura
Konsystencja, gęstość, lepkość Temperatura pracy °C .........................................................-40 to +200
DIN 51 818 Konsystencja NLGI............................................. 2-3 ISO 2176 Temperatura kroplenia °C............................................. <2l0
ISO 2137 Penetracja po ugniataniu mm/10 ........................240-280 ASTM-D147880Test momentu obrotowego w niskiej temperaturze – 40°C
ISO 2811 Gęstość w 20°C g/ml ..............................................1,03 początkowy moment rozruchowy Nm ........................................336.10-3**
DIN 51 562 Lepkość oleju bazowego w 25°C mm2/s ..............125 Moment obrotowy po 20 minutach pracyNm .............................124.10-3**
Trwałość użytkowa Odporność

DIN 51 821-02-AFAG aparat do badania łożysk z elementem tocznym FE9,1500/6000 - 150,h ....................................110

DIN 51 808 Odporność . na utlenianie , spadek ciśnienia100h 99°Cbar.....0.1

Oddzielanie oleju DIN 51 817 Standardowy test % 1.4*  


* ASTM, American Society for Testing and Materials ISO: Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna DIN: Deutsche Industrie Norm
SPOSÓB UŻYCIA Nie mieszać z innymi smarami. Sposób stosowania
Oczyścić powierzchnie łożyska. Nałożyć smar w zwykły sposób używając pędzla, smarownicy tłokowej lub automatycznego układu smarującego. Średni smar silikonowy MOLYKOTE 44 można stosować w centralnych układach smarowania.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
DOKUMENT NIE ZAWIERA DANYCH BEZPIECZEŃSTWA WYMAGANYCH DO BEZPIE-CZNEGO KORZYSTANIA Z PRODUKTU, PRZED PRZY-STĄPIENIEM DO UŻYWANIA PRODUKTU PRZECZYTAĆ KARTĘ DANYCH
BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU I OZNACZENIA NA POJEMNIKU DOTYCZĄCE BEZPIE-CZEŃSTWA UŻYWANIA, ZAGROŻEŃ FIZYCZNYCH I ZDROWOTNYCH. KARTA BEZPIECZEŃSTWA PRO-DUKTU JEST DOSTĘPNA w ABS Serwis

OKRES PRZYDATNOŚCI I PRZECHOWYWANIA
Przy przechowywaniu w temperaturze nie przekra-czającej 20°C w oryginalnych nieotwieranych pojemnikach, produkt zachowuje przydatność do użycia przez 60 miesięcy od daty produkcji.
OPAKOWANIA Produkt jest dostępny w różnych pojemnikach o standardowych rozmiarach. ; 100 g ;1 kg ;5 kg ;25 kg 180 kg

 

 
  HOME | O FIRMIE | OFERTA | MAGAZYN | KONTAKT