godzina:
33med

– MOLYKOTE 33 Lekki smar silikonowy

CECHY
• Wysoka odporność na utlenianie • Szeroki zakres temperatur pracy (-73°C do + 180°C) • Dobre osiągi w niskich temperaturach
• Możliwość stosowania z wieloma tworzywami sztucznymi • Wodoodporność
SKŁAD
• Olej silikonowy • Mydło litowe
Środek smarowy do stosowania przy kontakcie metalu z metalem, metalu z plastikiem i powolnym do średnio-szybkiego ruchu, lekkich obciążeniach, szczególnie w szerokim zakresie temperatur.
ZASTOSOWANIE
• Stosowany z powodzeniem w elementach tocznych ruchomych urządzeń chłodniczych i chłodniach, linkach sterowych, zamkach elektrycznych, silnikach, silnikach wycieraczek szyb przednich, rozrusznikach silników pojazdów, aparatach fotograficznych i optycznych, przyrządach mierniczych.
TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI

Kolor różowy Stojący barwnik zmienia kolor. Zmiana koloru nie ma wpływu na zdatność smaru do użytku.
Konsystencja, gęstość, lepkość Temperatura
DIN 51 818 Konsystencja NLGI ...................................1 Temperatura pracy °C ...........................................................................-73 to +180
ISO 2137 Penetracja po ugniataniu min/10 ............300-340 ISO 2176 Temperatura kroplenia °C ................................................................220
ISO 28 11 Gęstość w 20°C g/ml..................................1.0 ASTM-D-1478-80 Test momentu obrotowego w niskiej temperaturze – .............73°C
DIN 51 563 Lepkość oleju bazowego w 25°C mm2/s ..100 Początkowy moment rozruchowy Nm............................................................130x10-3
Wytrzymałość warstwy smaruAparat czterokulowy (VKA) Moment obrotowy po 20 minutach pracy Nm ....................................................13xl0-3
DIN 51 350 cz.4 .Obciążenie zespawania.N .........1400 Oddzielanie oleju
  DIN 51 817 Standardowy test, 7 dni w 40°C % .................................................3.2

 

* ASTM: American Society for Testing and Materials. ISO: Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna DIN: Deutsche Industrie Norm
SPOSÓB UŻYCIA
Sposób stosowania Można stosować w centralnych układach smarowania. Nie mieszać z innymi smarami. Oczyścić punkty styku. Podobnie do innych smarów, nakładać za pomocą pędzla, szpachelki lub automatycznego urządzenia smarowniczego. Ze względu na różnorodność jakości plastików, należy przeprowadzać testy zgodności, pod kątem występowania pęcznienia lub kurczenia się, powstawania pęknięć naprężeniowych i zmian wytrzymałości oraz twardości.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
DOKUMENT NIE ZAWIERA DANYCH BEZPIECZEŃ-STWA WYMAGANYCH DO BEZPIECZNEGO KORZY-STANIA Z PRODUKTU. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYWANIA PRODU-KTU PRZECZYTAĆ KARTĘ DANYCH BEZPIECZEŃ-STWA PRODUKTU I OZNA-CZENIA NA POJEMNIKU DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃ-STWA UŻYWANIA, ZA-GROŻEŃ FIZYCZNYCH I ZDROWOTNYCH. KARTA BEZPIECZEŃSTWA PRO-DUKTU JEST DOSTĘPNA U LOKALNEGO PRZED-STAWICIELA HANDLO-WEGO FIRMY DOW CORNING.
OKRES PRZYDATNOŚCI I PRZECHOWYWANIA
Przy przechowywaniu w temperaturze nie prze-kraczającej 20°C w orygi-nalnych nieotwieranych pojemnikach, produkt za-chowuje przydatność do użycia przez 60 miesięcy od daty produkcji.

Opakowania ; ;1 kg ; 5 kg ;25 kg ; 50 kg ;180 kg
  HOME | O FIRMIE | OFERTA | MAGAZYN | KONTAKT