godzina:
165 LT


MOLYKOTE 165 LT – smar do kół zębatych
CECHY
• Bardzo wysoka wytrzymałość warstwy smaru (test czterokulowy – obciążenie zespawania 5200N)• Nie zawiera ołowiu ani niklu • Ochrona przez zużyciem i redukcja istniejących wyrw na bokach zębów koła zębatego podczas pracy, dzięki stałym środkom smarującym występującym w składzie smaru. Bardzo wysoka przyczepność dzięki zastosowaniu środka poprawiającego przyczepność.• Dobra ochrona przed korozją (stopień korozji 0 przy badaniu metodą SKF-Emcor)

SKŁAD
• Olej mineralny • Mydło litowe • Stałe środki smarujące • Środek pasywujący • Środek poprawiający przyczepność • Modyfikatory EP
Smar do kół zębatych do smarowania otwartych przekładni zębatych pracujących pod bardzo wysokim obciążeniem i przekładni redukcyjnych wykonanych z metalu, o prędkości obwodowej do 2,5 m/s
ZASTOSOWANIA
• Otwarte przekładnie zębate poddane działaniu wysokich obciążeń i negatywnemu oddziaływaniu czynników atmosferycznych,
• Z powodzeniem stosowany w kruszarniach i pędniach oraz gwintowanych trzpieniach obrotowych ciężkich pras napędzanych mechanizmami korbowymi.
TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI

Kolor.............................................................................Czarny Temperatura
Konsystencja, gęstość, lepkość Zakres temperatur pracy C ...........................................-25 to +120
ISO 2137 Penetracja przed ugniataniem mm/10 ...........240-270 ISO 2176 Temperatura kroplenia °C .........................................175
ISO 2811 Gęstość w 20°C g/ml ........................................0.96 ASTMD 147880Test momentu obrotowego w niskiej temperaturze -20°C
DIN 51 562 Lepkość oleju bazowegow 40°C1 mm2/s .......320 Moment rozruchowy Nm ............................................................880x10-1
Wytrzymałość warstwy smaru, ochrona przed zużyciem, trwałość użytkowa Aparat czterokulowy Moment obrotowy po 20 minutach pracy Nm ............................115x10-3
DIN 51 350 T.4 Obciążenie zespawania N................... 4400 DIN 51 805 Metoda Kesternicha – ciśnienie hydrauliczne w temp. mbar ..1350 -20°C
DIN 51 350 T.5 Starcie powierzchni pod naciskiem 800 N mm 1.2 Ochrona przed korozją
Aparat Almena-Wielanda Obciążenie OK N ...................20000 DIN 51 802 Metoda SKF-Emcor Stopień korozji ............................................0
Siła tarcia przy obciążeniu OK N ..................................2900 DIN 51 807 T.1 Wodoodporność, etap statycznego wyznaczania wartości ....2-90
  DIN 51 808 Odporność na utlenianie, spadek ciśnienia 100h 99°C bar.............. 0,2


Opakowania ; 1 kg; 5 kg
  HOME | O FIRMIE | OFERTA | MAGAZYN | KONTAKT