godzina:
111

DOW CORNING. 111 - Silicone compound - Uszczelniacz i środek smarny do zaworów

ZASTOSOWANIE
o Smarowanie zaworów sterowniczych oraz gniazd ciśnieniowych, zmiękczaczy wody i zaworów paliwowych
o Uszczelnienie systemów próżniowych i ciśnieniowych
o Uszczelnienie urządzeń pracujących w warunkach zewnętrznych (również na pokładach statków) narażonych na złe warunki atmosferyczne : mierniki, elektryczne systemy otwierania drzwi, połączenia podziemne
o Preparat tłumiący w osłonach sprzętu elektrycznego i elektronicznego
o Powłoka bariera chemiczna
o Używany jako bariera przeciw przebiciom w transformatorach i urządzeniach zamkniętych. Zabezpiecza przed przebiciem i jest odporny na warunki pogodowe i wypłukanie.
o O-ringi gumowe i plastikowe, uszczelki i uszczelnienia

TYPOWE WŁASNOŚCI

Postać fizyczna Gęsta masa Kolor biały do lekko przezroczystego
ISO 2137 Penetracja przed nagniataniem mm / 10 175 do 210 CTM 0033 A Płynięcie 24 h 200 C(392 F) max % 0.5
ISO 2137 Penetracja po ugniataniu 60, max mm / 10 260 CTM 0033 A Odparowanie 24 h / 200 C (392 F) max % 2.0
Punkt kroplenia C Brak F Brak  


SPOSÓB UŻYCIA
DOW CORNING 111 Silcone Compound może być stosowany ręcznie, poprzez specjalistyczne automaty, pędzlem lub szczotką. Pewne typy urządzeń smarowniczych mogą zostać rozkalibrowane; sprawdzić przed użyciem.
Mniejsza konsystencja może być osiągnięta poprzez rozcieńczenie w rozpuszczalniku, spirytusie, ksylenie, oraz ketonach metylowym i etylowym. DOW CORNING 111 Silcone Compound może być wtedy użyty przez zanurzanie w nim, malowanie lub jako spraj.

CECHY
o Dobra odporność na większość chemikaliów ;o Szeroki zakres temperatur roboczych (-40 C do 200 C)
o Niskie ciśnienie odparowania ;o Niska lotność ;o Świetna odporność na wodę
SKŁAD
o Olej silikonowy ;o Spoiwo nieorganiczne ;o Dodatki

DOW CORNING 111 Silcone Compound nie powinien być stosowany do powierzchni, które będą malowane lub obrabiane. Takie powłoki mogą nie trzymać się powierzchni powleczonej silikonem. Jeśli powierzchnie zostaną zabrudzone silikonem mogą być oczyszczone rozpuszczalnikiem, umyte detergentem lub zanurzone w roztworze alkoholu z wodorotlenkiem potasu a potem opłukane czystą wodą przed pomalowaniem.

TERMIN PRZYDATNOŚCI I MAGAZYNOWANIE
Jeśli produkt przechowywany jest w temp. poniżej 20 oC w oryginalnym zamkniętym pojemniku jego termin przydatności wynosi 60 miesięcy od daty produkcji

ROZPUSZCZALNOŚĆ
DOW CORNING 111 Silicone Compound nie rozpuszcza się w wodzie, mdetanolu,, etanolu lub oleju mineralnym natomiast rozpuszcza się w chloroetenie NU **, perchloroetylenie, spirytusie mineralnym i ketonach metylowym i etylowym. Odpowiedni rozpuszczalnik powinien być dobierany na podstawie testów przed końcowym użyciem. Powinny zostać wzięte pod uwagę toksyczność i palność przy wyborze rozpuszczalnika.
ODPORNOŚĆ NA CHEMIKALIA
DOW CORNING 111 Silicone Compound jest odporny na większość chemikaliów organicznych i nieorganicznych. Ponieważ zastosowanie może być różne w zależności od składu związku, ciśnienia, prędkości przepływu, wymagań przesmarowywania zaleca się przeprowadzenie prób przed akceptacją dla regularnego używania.
DOW CORNING 111 Silicone Compound nie może być używany z ciekłym tlenem oraz w zastosowaniach wymagających zgodności LOX.
UWAGI UŻYTKOWE
DOW CORNING 111 Silicone Compound może powodować czasowe podrażnienie oczu przy bezpośrednim kontakcie. W przypadku kontaktu z oczami należy obficie płukać wodą

PAKOWANIE
Produkt dostępny jest w różnych opakowaniach. 100g ; 1kg ; 5kg ; 25kg ; 200kg .

OGRANICZENIA Produkt ten nie został przetestowany ani przedstawiony jako odpowiedni do zastosowań farmaceutycznych.

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA
Aby wspomóc klienta w jego dążeniach do bezpieczeństwa DOW CORNING posiada zorganizowany system zaopatrzenia oraz Jednostkę Bezpieczeństwa dla Zdrowia i Środowiska, której specjaliści dostępni są na każdym terenie.
Dalsze informacje dostępne są u twojego lokalnego dystrybutora.

OGRANICZONA GWARANCJA PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ
Informacja tu zawarta jest podana w dobrej wierze i oparta na wiarygodnych badaniach. Jakkolwiek z powodu warunków i metod zastosowań naszych produktów będących poza naszą kontrolą informacja ta nie może być użyta jako rękojmia, że produkty DOW CORNING są zawsze odpowiednie w waszych szczególnych zastosowaniach. Gwarancja sprzedażna DOW CORNING mówi, że produkt spełnia wymagania zawarteb w specyfikacji. Twoim nadzwyczajnym środkiem w razie niedotrzymania gwarancji jest refundacja kosztów zakupu lub zamiana produktu, który różni się od gwarantowanego.
DOW CORNING odmawia wyraźnych lub zawierających sugestie gwarancji na sposób użycia produktu chyba że udzieli pisemnej gwarancji na jego zastosowanie.
DOW CORNING zrzeka się odpowiedzialności za incydentalne lub ciągłe zniszczenia. propozycje zastosowań nie powinny być traktowane jako zamiar naruszenia jakichkolwiek patentów.
Chloroeten NU jest zarejestrowaną marką Dow Chemical Company
  HOME | O FIRMIE | OFERTA | MAGAZYN | KONTAKT